מחלת הסרטן נחשבת מחלת מקצוע?

מחלות מקצועמחלות מקצוע הינן מחלות אשר הוכח כי נגרמו עקב עבודה. אדם שהוכר כחולה במחלת מקצוע זכאי לזכויות והטבות שונות מביטוח לאומי, ביניהן קצבת נכות.

על מנת שמחלתו של אדם תוכר כמחלת מקצוע היא חייבת להופיע ברשימת מחלות המקצוע של ביטוח לאומי.

בין מחלות המקצוע המופיעות ברשימה של ביטוח לאומי ישנם גם כמה סוגים של מחלות סרטן, אשר הוכח כי הן יכולות להיגרם בעקבות חשיפה לחומרים שונים במסגרת עבודה. על מחלות סרטן המוכרות כמחלת מקצוע ועל הדרך לתבוע את ביטוח לאומי במקרה של מחלת סרטן שאינה מופיעה ברשימה, במאמר שלפניכם.

סוג העבודה עלולה לגרום לסרטן

מקצועות רבים דורשים מהעובדים בהם להיות חשופים לחומרים שונים. חלק מהחומרים מסוכנים לבריאות ועלולים לגרום לסרטן.

מקום עבודה הדורש מעובדיו לעבוד תוך חשיפה לחומרים אלה, נדרש לדאוג לאמצעי הגנה הולמים. אולם, לא כל מקומות העבודה הללו מגנים על עובדיהם כחוק.

ישנם עובדים הנחשפים במשך שנים רבות לחומרים מסוכנים או לקרינה מסוכנת ללא אמצעי הגנה מתאימים.

במצבים אלה החשיפה הממושכת עלולה לגרום בסופו של דבר לסרטן.

אילו מחלות סרטן נחשבות כמחלות מקצוע?

להלן דוגמאות למחלות סרטן המופיעות ברשימה של ביטוח לאומי כמחלות מקצוע:

סרטן הריאות שנגרם בעקבות חשיפה לאסבסט

מבנים ישנים רבים עשויים מקירות המכילים אסבסט. כיום ידוע כי האסבסט הינו חומר אשר שאיפה שלו לאורך שנים עלולה לגרום לסרטן הריאות.

עובדים שישבו במשך שנים במבנים מאסבסט, מבנים בעלי גגות מאסבסט או עובדים אשר עבדו עם חומרים המכילים אסבסט, נמצאו בעלי סיכון גבוה מהממוצע לפיתוח סרטן הריאות.

בנוסף, גם לאחר שנודע כי האסבסט הינו חומר מסוכן, היו מפעלים אשר טמנו את האסבסט באדמה וחשבו כי בכך פתרו את הבעיה. אולם עובדים שעבדו בקרבת מטמוני אסבסט אלו לקו אף הם בסרטן הריאות באחוז גבוה מן הממוצע.

ביטוח לאומי מכיר בחומרים רעילים נוספים אשר שאיפה ממושכת שלהם מביאה לסרטן הריאות. חומרים אלה כוללים: זפת, שמן מינראלי, ניקל, גז חרדל ועוד.

סרטן העור

סרטן העור עלול להתפתח בעקבות חשיפה ממושכת לשמש. עובדים אשר עבודתם מתבצעת במשך שעות ארוכות של חשיפה לשמש הקופחת נמצאים בסיכון ללקות בסרטן העור.

במידה ואדם עבד במשך שנים תוך חשיפה ממושכת לשמש מבלי שהמעביד ידאג לאמצעי הגנה מתאימים, הוא יכול לתבוע הכרה במחלתו כמחלת מקצוע.

ישנם סוגים של סרטן העור הנגרמים מחשיפה לחומרים מסוכנים שהאדם בא עמם במגע. ברשימת מחלות המקצוע של ביטוח לאומי ישנה גם התייחסות לחלק מחומרים אלה כגורמים לסרטן העור ומוכרים כמחלת מקצוע.

לוקמיה (סרטן הדם)

עובדים אשר חשופים במסגרת עבודתם לקרינה רדיואקטיבית (למשל, עובדי מעבדות העובדים עם קרני רנטגן או חומרים רדיואקטיביים) נמצאים בסיכון ללקות בלוקמיה (סרטן הדם). גם מחלה זו אם נגרמה בעקבות החשיפה לחומרים רדיואקטיביים מוכרת כמחלת מקצוע.

מתי תוכר מחלת סרטן כמחלת מקצוע?

מחלת סרטן תוכר כמחלת מקצוע אם היא מופיעה ברשימת מחלות המקצוע ואם הוכח מעבר לכל ספק כי המחלה נגרמה בעקבות חשיפת העובד למחולל המחלה במסגרת עבודתו.

מה ניתן לעשות אם סוג הסרטן בו חלה העובד אינו מופיע ברשימת מחלות המקצוע?

במידה וסוג הסרטן אינו מופיע ברשימת מחלות המקצוע, אך העובד והרופאים המטפלים בו משוכנעים כי המחלה נגרמה עקב עבודה, העובד יכול לתבוע את ביטוח לאומי בהליך משפטי דרך בית המשפט.

בבית המשפט יהיה עליו להוכיח באמצעות חוות דעת של מומחים כי המחלה אכן נגרמה לו עקב עבודתו ומקצועו.

חשוב להדגיש כי הליך תביעה מסוג זה הינו מורכב ומתיש, וכי ביטוח לאומי אינו מכיר בקלות במחלה שאינה מופיעה ברשימה כמחלת מקצוע.

מחלות סרטן שונות יכולות להיות מוכרות כמחלות מקצוע אם מוכח שנגרמו עקב עבודה.

>

מחלות מקצוע

מגזין נגיש ומקצועי על כל מה שקשור למחלת הסרטן- סוגי סרטן, אבחון וטיפול. 
אנחנו כאן לתת לכם מידע אמין ואיכותי בצורה נוחה לקריאה.

תוכן עניינים

דילוג לתוכן