מלווה אישי / סייעת רפואית לסובלים מאפילפסיה

אפילפסיהתלמידים הלומדים במסגרת החינוך הרגיל שהינם בעלי צרכים רפואיים ייחודיים המחייבים ביצוע פעולות טיפוליות כאלו ואחרות לצורך שמירת בריאותם (ולא יכולים לבצע את הפעולות השונות בעצמם), זכאים כיום למלווה אישית לצורך ביצוע הפעולות הנחוצות בזמן שהם שוהים במוסד החינוכי.

המלווה האישית לפיכך משמשת כזרוע הארוכה של ההורים, המופקדים על ביצוע הפעולות השונות בזמן שהתלמיד שוהה בביתו. הזכאות למלווה אישית והיקף הסיוע נקבעים בהתאם להחלטות הוועדה הבין משרדית שבה יושבים נציגים של משרד הבריאות ומשרד החינוך. במערכת החינוך כיום ישנם יותר מאלפיים תלמידים בני שלוש ומעלה שנמצאו זכאים למלווה אישית.

כ-60% מהם נזקקים למלווה האישית לצורך השגחה בשל אפילפסיה בלתי מאוזנת או רגישות למוצרי מזון, כ-10% מהם מקבלים סיוע בטיפולים פולשניים שונים וכ-30% מהם מקבלים סיוע במתן אינסולין ובניטור רמות הגלוקוז בדם.

יש לציין כי בשנים האחרונות מספר הזכאים לליווי גדל משמעותית בעקבות הרחבת הזכאות והחלת הזכאות גם על תלמידים הזקוקים להשגחה רפואית, שכן בעבר הליווי ניתן רק לאלו שנזקקו לטיפולים פולשניים. בנוסף לכך, מספר הזכאים עלה כיוון שהשירות ניתן כיום גם לילדים החל מגיל שלוש השוהים במסגרות חינוך חינם (החל משנת 2012).

הליווי ניתן בימי הלימוד הרשמיים של מערכת החינוך שבהם הילד נמצא במוסד החינוכי או בזמן פעילות מטעם המוסד החינוכי. הליווי האישי ניתן גם בשהייה במוסד החינוכי עקב הארכת יום הלימודים על פי החלטות הממשלה או על פי חוק – מסגרות יום לימודיות תוספתיות (מיל"ת), תכניות צהרי יום להעשרה (ציל"ה) ויום חינוך ארוך (יוח"א).

חשוב לדעת

החל מקיץ 2015, עברו הסייעות הרפואיות למודל העסקה שנתי כפי שמקובל כיום בכל המשק הישראלי. בעקבות מודל ההעסקה החדש הסייעות הרפואיות יעמדו לצד הילדים גם בפעילויות הקיץ השונות כמו קייטנות למשל. באופן הזה הצליחו לתקן את העוול שהיווה את מנת חלקן של הסייעות הרפואיות, שהועסקו במשך שנים רבות עשרה חודשים בשנה בלבד.

מי אחראי להעסקת המלווה האישית?

ההעסקה נעשית על ידי הרשות המקומית וזאת בכפוף לקיום אישור מטעם הוועדה הבין משרדית על היקף ההעסקה ואישור על הדרכתה המקצועית וכמובן שגם בכפוף להורי התלמיד. סך הכול 25 אחוזים מהתקציב ממומנים על ידי הרשות המקומית ואילו 75 אחוזים מקורים במימון ממשלתי.

ההעברה של המימון הממשלתי לידי הרשות המקומית הרלוונטית נעשית על ידי משרד החינוך דרך מערכת התשלומים המואחדת. את התשלום יש לחשב אחת לחודש בהתאם לשכר השעתי, מספר השעות היומיות המאושרות ומספר ימי הלימוד בחודש התשלום.

הגשת בקשה לרשות המקומית וערעור על החלטות הוועדה

לצורך קבלת הסיוע, על ההורים לפנות ראשית לרשות המקומית והרשות המקומית היא זו שצריכה לפנות עם הבקשה לוועדה הבין משרדית לצורך אישור ההקצאה. לאחר שההקצאה מאושרת, הרשות המקומית היא המעסיקה, כשהדרכת הסייעת נמצאת באחריות הרשות המקומית ובשיתוף הצוות הרפואי המטפל וההורים כמובן.

לטופס הבקשה יש לצרף חוות דעת רפואית עדכנית הכוללת ציון הטיפול הנדרש במסגרת הלימודית וכן חוות דעת תפקודית של עובדת סוציאלית, פסיכולוג או יועצת, כשישנו צורך לבצע טיפולים פולשניים שגרתיים. במקרה של חולי אפילפסיה, את חוות הדעת צריך לכתוב נוירולוג ילדים כמובן.

עד שבועיים לכל היותר מקבלת התשובה מהוועדה ניתן להגיש ערעור על ההחלטה. הגשת הערעור תתאפשר רק על ידי המורשה להגשת בקשות ברשות המקומית הרלוונטית שבה לומד התלמיד כשאת הערעור יש לגבות בחוות דעת תפקודית ו/או רפואית עדכנית וחדשה.

מגזין נגיש ומקצועי על כל מה שקשור למחלת הסרטן- סוגי סרטן, אבחון וטיפול. 
אנחנו כאן לתת לכם מידע אמין ואיכותי בצורה נוחה לקריאה.

תוכן עניינים

דילוג לתוכן