סרטן העור – אחוזי נכות

סרטן העור - אחוזי נכותמחלת סרטן העור עשויה להקנות לחולה אחוזי נכות משמעותיים. יש ואחוזי הנכות יאושרו לתקופת זמן מוגבלת, כאשר לאחר ההחלמה ובהתאם ליכולת התפקוד מתברר כי לא קיימת מגבלה כלשהי.

עם זאת, בהחלט יתכן כי אחוזי הנכות, באופן מלא או חלקי יוותרו לתקופת זמן ארוכה, ואחוזי נכות כלשהם יוותרו לצמיתות. ידועים מצבים שבהם אושרו לחולה בסרטן העור אחוזי נכות לא מתוקף נכות כללית כי אם מתוקף פגיעה בעבודה (מחלת מקצוע).

אם הצליח החולה להוכיח את המחלה אירעה בשל תנאי העבודה יהיה החולה או המחלים זכאי לנכות בגין מחלת מקצוע, נכות שיש עימה זכויות מעבר לאלה המגיעות למי שהוכר כנכה ב"נכות כללית".

סרטן העור ונכות כללית

על מנת לקבל הכרה בנכות ועל מנת לקבל קביעה רשמית לגבי אחוזי נכות רלוונטיים, על מי שחלה בסרטן העור לפנות לביטוח לאומי ולהגיש תביעה. בדרך כלל, הגשת התביעה תיעשה במסלול נכות כללית, כאשר על החולה להמציא מסמכים רפואיים, אישורים מהרופא המטפל, מהאונקולוג וכל סיכום אשפוז או פירוט רלוונטי אחר.

על מנת לקבל קצבת נכות כללית צריכים בביטוח לאומי לקבוע כי חלה ירידה מוחשית וברורה ביכולתו של החולה לעבוד למחייתו. עד כמה הירידה צריכה להיות מוחשית? חייבת להיות קביעה כי החולה סובל מדרגת אי כושר של חמישים אחוזים או יותר.

נכות רפואית בחולי סרטן עור

לפני שביטוח לאומי יעריך את מצבו של החולה מבחינת הירידה ביכולתו לעבוד ולכלכל את עצמו תתקבל קביעה שקיימת נכות רפואית משמעותית. הקביעה הזאת נעשית על ידי וועדה רפואית, לאחר שזו בוחנת את כלל המסמכים הרפואיים ונפגשת עם החולה. יתכן שהחולה יתבקש על ידי רופא בוועדה לעבור בדיקה כלשהי אך בדרך כלל, במקרה של חולי סרטן מתספקים בוועדה בכמה שאלות בהליך קצר למדי.

לאחר שנקבעו אחוזי הנכות הרפואיים בהתאם למצבו של חולה סרטן העור, ולאחר שיוברר מהי דרגת הירידה ביכולת לעבוד יקבע סכום הקצבה המגיע. מי שאושרה לו ירידה בכושר העבודה של 100 אחוזים יקבל קצבת נכות כללית בשיעור של מאה אחוזים. מי שאושרה לו נכות כללית וירידה בכושר עבודה של שבעים וחמישה אחוזים יקבל שבעים וחמישה אחוזים משיעור הקצבה וכן הלאה.

יצוין כי מלבד השיעור הרגיל של קצבת נכות כללית עשוי חולה סרטן העור להיות זכאי לסכום נוסף. זאת, כאשר אחוזי הנכות שנקבעו לו הינם יחסית גבוהים. נכון למועד כתיבת הדברים מי שהוכר כנכה בשיעור של מעל ארבעים אחוזים (נכות רפואית) והירידה בכושרו לעבוד עומדת על שבעים וחמישה אחוזים לפחות יקבל סכום נוסף, מדורג בהתאם לרמת אחוזי הנכות.

נכות מעבודה בחולי סרטן עור

הוכחת הקשר שבין מחלת סרטן העור לבין תנאי העבודה שבהם הועסק עובד איננה פשוטה. יחד עם זאת, במידה וקשר כזה הוכח, יהיה החולה זכאי לכל מיני זכויות כספיות ואחרות גם במידה ויאושרו אחוזי נכות נמוכים יחסית. הדבר מאוד רלוונטי למשל באם החולה החלים מהמחלה אולם נותר נכה בשיעור יחסית נמוך בשל הישארות רקמת צלקת לאחר הניתוח להסרת גידול.

על פי הקריטריונים הנוכחיים בביטוח לאומי, קצבה בשל נכות מעבודה לחולי סרטן העור עשויה להיות משולמת אפילו אם דרגת נכות עומדת על פחות מעשרים אחוזים. יש לציין שישנם מצבים שבהם עומדת לנפגע העבודה אפשרות לקבל גמול כספי חד פעמי. ראוי לציין שגם אם הוגשה תביעה לנכות מעבודה או לנכות כללית וזו נדחתה ניתן להגיש ערעור. התובע יוכל להיעזר בעורך דין אם רצונו בכך.

מגזין נגיש ומקצועי על כל מה שקשור למחלת הסרטן- סוגי סרטן, אבחון וטיפול. 
אנחנו כאן לתת לכם מידע אמין ואיכותי בצורה נוחה לקריאה.

תוכן עניינים

דילוג לתוכן