ועדה רפואית לחולי סרטן

המוסד לביטוח לאומי הינו גוף ציבורי הפועל מכוח חוק הביטוח הלאומי. כחלק מתפקידיו הרבים של המוסד לביטוח לאומי עליו להגדיר את מצבם הרפואי של אנשים הסובלים מנכות כלשהי אם קבועה או זמנית ולאחר שהגדיר כי אכן סובלים אותם אנשים מנכות לקבוע מה גובהה של הגמלה או הקצבה שיקבלו מהמוסד לביטוח לאומי. 

הגעה לוועדה רפואית תתבצע על ידי פנייה לסניף המוסד לביטוח לאומי ומילוי תביעה לקצבה ספציפית על גבי טפסים של המוסד לביטוח לאומי, לתביעה יש לצרף את המסמכים הרפואיים המוכיחים את מצבו הבריאותי של מגיש התביעה.

בכדי להקל על חולי הסרטן בהגשת התביעה נענה המוסד לביטוח לאומי לעמותה למלחמה בסרטן והכניס לשימוש טופס שהפיקה העמותה למלחמה בסרטן. את הטופס ממלא הרופא המטפל של חולה הסרטן (אונקולוג/ המטולוג) המעוניין להגיש תביעה ויש לצרף למסמכים הרפואיים בעת הגשת התביעה. להרחבה בנושא ועדה רפואית לחולים בסרטן באתר committee.

הביטוח הלאומי יכול לקבוע נכות רפואית על בסיס מסמכים רפואיים בלבד ובכך למנוע את הופעתו של חולה הסרטן אל מול הוועדה.

לשם כך על החולה לצרף לתביעתו טופס "הנדון: החלטת רופא על סמך מסמכים בלבד". מרגע שחתם חולה הסרטן על הטופס הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח הלאומי תדון בתביעתו על סמך המסמכים הרפואיים שהגיש בלבד. לעומת זאת כאשר התביעה של חולה הסרטן מהמוסד לביטוח לאומי כוללת בקשה לאחוזי נכות לצורך קצבת שירותים מיוחדים נדרשת הופעתו של חולה הסרטן אל מול הוועדה הרפואית.

לאחר הגשת התביעה לסניף המוסד לביטוח לאומי ידון המוסד לביטוח לאומי בתביעה לקצבת נכות, כאשר הגשת התביעה לנכות אינה שוללת את הזכות להגשת תביעה פרטית לחברת הביטוח בגין אי כושר עבודה. יש לצרף את כל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים, אישורי עבודה ושכר ממקומות עבודה תדון בתביעה וועדה רפואית של הביטוח הלאומי.

ממה מורכבת הועדה?

הוועדה מורכבת מרופא מומחה ומזכיר ישיבה. תפקידו של המזכיר לדאוג לשמירה על זכויותיו של התובע ורישום דו"ח הוועדה. הרופא צריך להיות מומחה בתחום תלונותיו של החולה ובמידה והתובע התלונן על מספר מחלות/ בעיות או ליקויים ייתכן וייבדק בוועדה על ידי מספר רופאים מומחים.

במהלך הוועדה יבצע הרופא המומחה לפי הצורך בדיקה רפואית בתובע לצורך הערכת מצבו הרפואי, כאשר התובע זכאי לנוכחות מלווה מטעמו בעת הבדיקה.

הרופא המומחה או מספר הרופאים שבודקים את התובע רשאים להפנות את התובע לבדיקות נוספות על ידי רופאים מומחים אחרים כשבסוף הבדיקות הנוספות תתקבל הכרעת הוועדה הרפואית.

הרופא המומחה קובע בחוות דעתו מהם המחלות או הליקויים מהם סובל התובע ומתרגם אותם לאחוזי נכות על פי ספר המבחנים המופיע בתקנות הביטוח הלאומי. ספר המבחנים מחולק לעשרה פרקים על פי מערכות הגוף השונות.

את חוות דעתו מעביר הרופא המומחה לרופא מוסמך הקובע את אחוזי הנכות הרפואית של התובע בגין כל המחלות או ליקויים מהם הוא סובל.

ערר על החלטת הוועדה הרפואית

חולה סרטן שנקבעו לו פחות מ-80% נכות או דרגת אי כושר פחותה מ-74% זכאי לערער על החלטת הוועדה הרפואית בפני ועדה רפואית לעררים תוך 60 יום ממתן ההחלטה. ההחלטה של וועדת העררים הינה סופית ולא ניתן לערער עליה אליה בשאלת חוק בפני בית הדיו האזורי לעבודה. ועדת העררים רשאית להפחית או להגדיל את אחוזי הנכות שנקבעו או להשאיר אותם כפי שקבעה הוועדה הרפואית הראשונה.

כמו כן זכאי התובע להגיש בקשת בדיקה מחדש, המוסד לביטוח לאומי רשאי להפחית או להגדיל את גודל הקצבה שקבעה הוועדה הרפואית הראשונה.

ראו גם:

האם מחלת הסרטן יכולה להחשב מחלת מקצוע בהיבטים מסוימים?

>

מגזין נגיש ומקצועי על כל מה שקשור למחלת הסרטן- סוגי סרטן, אבחון וטיפול. 
אנחנו כאן לתת לכם מידע אמין ואיכותי בצורה נוחה לקריאה.

תוכן עניינים

דילוג לתוכן